d-Systems

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Igal arvutil on kaks eraldiseisvat, kuid üks teisest sõltuvat komponenti - riistvara ja tarkvara. Riistvaraga tähistatakse elektroonilisi komponente, mis töödeldes elektroonilisi signaale võimaldavad manipuleerida andmetega. Tarkvara all mõistetakse programmide kogu, mis annab riistvarale juhiseid, kuidas töödelda andmeid.

Tarkvara loomiseks kasutatakse erinevaid programmeerimiskeeli nagu C, C++, Assembly language või Java. Selleks, et valminud programm oleks võimalik kävitada arvutis, on vaja selle lähtekood kompileerida ehk tõlgendada masinkoodi ehk arvutikeelde.

Igal tarkvaraarendajal on õigus otsustada, kas tema loodud tarkvara on tasuline või tasuta, kusjuures viimasel juhul on võimalik muuta avalikuks ka lähtekood. Nimetatud printsiibi alusel jaotatakse tarkvara kommertstarkvaraks ja vabavaraks ning vabavara omakorda suletud või avatud lähtekoodiga tarkvaraks.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Avatud lähtekoodiga tarkvaral on mitmeid eeliseid kommertstarkvara ees:

  • puuduvad piirangud kasutamiseks, modifitseerimiseks, täiendamiseks ja levitamiseks;
  • puudub kasutamisõiguse tasu, kusjuures enamik litsentse keelavad selle lähtekoodi kasutamist tasulistes toodetes;
  • tööpõhimõtte läbipaistvus;
  • sõltumatus ühest kindlast arendajast;
  • arendus ja kasutamine on panus teadusesse.

Allolevad peatükid süvenevad eelistesse, mis kaasnevad avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamisega.

Sõltuvuse ja sellega kaasnevate riskide vähendamine

riskide vähendamine

Ettevõtted vajavad tarkvara paljude kriitiliste ülesannete lahendamiseks nagu näiteks andmebaaside haldus, e-kaubandus, raamatupidamine ning erinevate andmete töötlemine ja analüüs. Ettevõtluses esinevad sageli ärisuundade arengud ja muutused, millega peavad kaasnema muutused tarkvaras. Igasugused muudatused võivad olla rahaliselt kulukad ja aeganõudvad, ning sellise riskiga tuleb alati arvestada.

Kui ettevõtte on juba varem otsustanud kasutusele võtta kommertstarkvara, siis selle tootja ei pruugi alati nõustuma seda edasi arendama ning tulevased veaparandused on samuti arendaja kontrolli all. Lisaks on kasulik meeles pidada, et iga kommertstoote tugi ei ole lõpmatu ning igal tootjal on õigus muuta oma toodete hindu ja kasutamistingimusi. Sellised riskid kaasnevad kommertstarkvaraga ja võivad tähendada suurt kasumikadu.

Avatud lähtekoodiga tarkvara on võimalik alati seda iseseisvalt edasi arendada.

Stabiilsus, turvalisus ja usaldavus

Stabiilsus, turvalisus ja usaldavus

Avatud lähtekoodiga tarkvara arendavad inimesed ja ettevõtted, kes seda ise kasutavad. Koostöö suure arvu arendajate vahel tähendab kiiret eesmärkide saavutamist.

Kuna tarkvara lähtekood on avatud, siis vigade ja turvaaukude tuvastamise protsess toimub tunduvalt kiiremini ja efektiivsemalt, sest lähtekoodiga on võimalus kõigil huvilistel tutvuda. Kommertstarkvara kasutamisel kasutajal tuleb teavitada arendajat veast, arendaja peab kinnitama vea, leidma lahenduse, katsetama seda ning seejärel väljastama paranduse. Selline protsess võib võtta nädalaid või kuid, mis võib tekitada ettevõttele kahju. Lisaks piiravad paljud kommertstarkvara litsensid ja suletud lähtekood iseseisvate paranduste või täienduste tegemist.

Ühildavus teiste riistvaraplatvormidega

Tänapäeval enamik üldotstarbelisi arvuteid ja suurim osa servereid töötavad arhitektuuridel x86 või x86-64. Näiteks kui ettevõttel suurenevad vajadused arvutusjõudlusele või tekib mõni muu põhjus ühelt arhitektuurilt teisele kolimiseks, siis avatud koodiga tarkvara kompileerimine ja paigaldamine teisele arhitektuurile ei ole keeruline ega aega või muid ressursse nõudev protsess. Sellel samal põhjusel avatud lähtekoodiga tarkvara, mis on kõigile avalikult kättesaadav, on juurutatud sateliitidesse ja lennuaparaatidesse, nutitelefonidesse ja navigatsiooniseadmetesse.

Kohandamise lihtsus

Kohandamise lihtsus

Sõltumata litsensi tüübist on enamik olemasolevaid tarkvaralisi lahendusi universaalsed, et tagada mingit funktsionaalsust suuremale kasutajate arvule. Võrreldes erilahendusega universaalne toode ei ole võimeline rahuldama kasutaja kõiki vajadusi. Juhul, kui on olemas osaliselt vajadusi rahuldavad tooted, mida on võimalik täiendada, ei ole otstarbekas arendada nende analooge algusest.

Kasutades avatud lähtekoodiga tarkvara, on olemas võimalus muuta tarkvara olemasolevaid funktsioone ja täiendada uutege, kusjuures ajalised ja rahalised kulutused kaasnevad ainult modifitseerimisele. Samuti saab integreerida antud tarkvara olemasolevatesse lahendustesse.

Kokkuhoid IT kuludel ja kohaliku IT sektori stimuleerimine

Kokkuhoid IT kuludel

Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamine tähendab ettevõttele IT kulude vähenemist tarkvara litsentside arvelt. Kuigi avatud lähtekoodiga tarkvaral põhinevate lahenduste juurutamise hind võib olla kõrgem kommertstarkvaral põhinevatest, tänu tarkvara maksumuse puudumisele on lahenduste lõpphind väiksem.