d-Systems

Teenused

Hävinud andmete taastamine

Hävinud andmete taastamine

On mitmeid põhjusi, miks esineb andmete hävimine, ja need saab jaotada kolme rühma: tarkvaralised, riistvaralised ja välised.

Andmete tarkvaraline hävimine on seotud andmete kustumisega või ülekirjutamisega. Viimane vähendab märkimisväärselt eduka taastamise tõenäosust. Seega, kui leiate, et vajalik fail või kataloog on kustutatud või kadunud, on kasulik arvuti koheselt välja lülitada, et vältida andmete ülekirjutamist.

Andmete riistvaraline hävimine võib kaasneda salvestusseadme rikkega. Salvestusseadmeid nagu kõvakettad ja mälupulgad koosnevad juhtimiselektroonikast (kontroller) ja salvestusruumist (kõvaketastel tööpind, mälupulkadel ja pooljuhtketastel välkmälu), kusjuures rikkeid võib esineda mõlemates.

Väliste põhjuste all mõeldakse füüsikalisi tegureid nagu põrutused, küllaldane niiskus, ekstreemsed temparatuurid ja elektristaatilised lahendused, mille tulemusena tekkivad riistvaralised rikked.

Kõikidel juhtudel andmete taastamise edukuse tõenäosus ei ole kunagi 0% ega 100%, kuid seda saab alati tõsta probleemse salvestusseadme kasutamise vältimisega.