d-Systems

Lahendused

E-postimajutus

E-postimajutus

Sarnaselt veebileheküljega omab igapäeva äritegevuses suurt tähtsust ka elektronpost. Kõige lihtsam viis e-posti aadressi saamiseks on registreerida see mõnes avalikus e-postiteenuses. Juhul, kui ettevõte soovib saada vähemalt ühte e-posti aadressi omalt poolt valitud domeeninimega, tuleb osta e-posti majutusteenust. Selleks, et välistada ligipääs kirjadele kolmandatel isikutel, kasutada ettevõtesiseseid autentimismehhanisme, kehtestada erilisi saatmis- ja vastuvõtmisreegleid ning korraldada tingimuslike suunamisi on lahehenduseks kasutada privaatset e-postiserverit.

Paljud elektronposti töötlemiseks mõeldud kommertslahendused (näiteks Microsoft Exchange ja IBM Notes/Domino) sisaldavad grupitöö korraldamiseks mõeldud vahendeid (näiteks kontaktide andmebaas, ühine kalender koos ülesannetega ja teised). Kuigi eksisteerivad konkurentsivõimelised avatud lähtekoodiga lahendused, ei ole kommertslahenduste autentimismehhanismid alati ühilduvad asutustes kasutuses olevatega. Kommertslahendusel võivad puududa kliendid mobiilsetele platvormidele või nende veebiliidesed ei ole piisavalt mugavad mobiilsetel seadmetel kasutamiseks.

Asutusel võib olla mitu domeeni, millel peab töötama e-post, ja lisaks töötaja e-postiaadressitele võivad kasutuses olla üldised (näiteks info, arved, müük või hooldus). Üldised e-postiaadressid võivad olla suunatud kas samanimelistele postikastidele või töötaja nimelistele postkastidele. Nimetatud olukord tähendab, et on vaja lahendust, mis lubaks dünaamiliselt defineerida kirjade edastamise reegleid. Ühilduvuse tõstmiseks juurutame lahendusi, mis töötavad avatud lähtekoodiga tarkvaral ja kasutavad IETF (Internet Engineering Task Force) poolt RFC (Request for Comments) dokumentides kirjeldatud standarte.

E-postiinfrastruktuuri peamised komponendid on:

  • kasutajaagent (MUA) – kasutaja arvutis töötav tarkvara, mis võimaldab saata ja lugeda kirju;
  • edastusagent (MTA) – serverarvutis töötav tarkvara, mis edastab kirju teisele edastusagentile või kohaletoimetusagendile;
  • kohaletoimetusagent (MDA) – serverarvutis töötav tarkvara, mis edastab kirju postkasti;
  • IMAP (või POP3) server – serveriarvutis töötav tarkvara, mis annab ligipääsu postkastile üle võrgu.

On olemas lai valik kasutajaagente, mis erinevad kasutajaliidese, funktsioonide, litsentsi ja toetatud operatsioonisüsteemide poolest. Populaarsemad avatud lähtekoodiga kasutajaagendid, millel leidub rohkem konfiguratsioonivõimalusi, on Mozilla Thunderbird (Windows, Mac OSX, Linux), K-9 Mail (Android) ja RoundCube (veebipõhine). RoundCube on asendamatu vahend, kui kasutaja soovib saata või lugeda elektronkirju, kuid puudub võimalus kasutada eelnevalt seadistatud kasutajaagendiga arvutit. Postfix on populaarne avatud lähtekoodiga ja suurte konfiguratsioonivõimalustega meiliedastusagent, mille arenduse üks peamistest prioriteetidest on turvalisus. Dovecot on avatud lähtekoodiga ja suurte konfiguratsioonivõimalustega POP3 ja IMAP server, mis sisaldab ka kohaletoimetusagenti.

Integratsioon andmebaasiga

Kui e-postiserveris on vaja dünaamiliselt kirjeldada kasutajaid ja kirjade edastusreegleid, siis on mugav hoida nimetatud parameetreid relatsioonilises andmebaasis. Pärast e-postiinfrastruktuuri seadistamist on võimalik vajalikud parameetrid sisestada andmebaasi käsurealt käsitsi, kasutada graafilist andmebaasihaldusvahendit (näiteks phpMyAdmin), importida teisest andmebaasist või tabelarvutusprogrammist või ühendada andmebaas asutuse infosüsteemiga, mis hakkab uendama e-postiserveri konfiguratsiooni automaatselt.