d-Systems

Teenused

Andmebaaside projekteerimine ja haldamine

Andmebaaside projekteerimine ja haldamine

Kaasaegsed andmebaasi juhtimissüsteemid (ABJS, inglise keeles DBMS) suudavad paljud andmebaasi korrashoiuks vajalikud protsessid viia läbi automaatselt, kuid alati leidub probleeme, mida lahendada käsitsi. Viimaste hulka kuuluvad näiteks tabelite optimeerimine ja vanade kirjete kustutamine. Samuti on alati kasulik andmebaasi varundada ja veelgi parem viimast automatiseerida.

Andmebaaside halduse lahutamatu osaks on ka paranduste tegemine. Vigade teke põhjuseks ei ole ainult inimlikud eksitused, vaid ka reaalmaailmas tekkinud erijuhud, mida tarkvara ei suuda töödelda.