d-Systems

Lahendused

Riistvara virtualiseerimine

Virtualiseerimine

Kui on olemas vajadus osutada korraga mitu erinevat teenust nagu näiteks veeb, e-post ja VoIP, siis ei ole otstarbeskas seadistada kõik ühele operatsioonisüsteemile. Sellega kaasneb mitmeid probleeme, näiteks ühe teenuse turvariskid või ülekoormus mõjutavad teiste teenuste turvalisust või kättesaadavust vastavalt, samuti on teenuste migratsioon teisele serverile tulevikus raskendatud. Üheks võimalikuks lahenduseks on iga teenuse paigutamine sõltumatule riistvarale, mis kindlustab teenuseid sõltumatusega üks teisest, kuid samal ajal ka mitmekordistab kulutusi riistvarale, selle ülalpidamisele, elektrienergiale ja jahutusele.

Tänu hoogsale riistvara arengule suure tõenäosusega ükski varem nimetatud teenustest ei kasuta riistvaralisi ressurse täies mahus. Veelgi enam, kui näiteks e-posti serveril on alla 100 postkasti, siis suurima osa ajast on sellepoolne ressurside kasutatavus tühikäigulähedane, ehk suurim osa riistavaralisi ressursse on kasutamata. Selline olukord tähendab vahendite raiskamist, ning probleemi leevendamise üks populaarne lahendus on virtualiseerimistehnoloogia kasutuselevõtt.

Riistvara virtualiseerimise mõte ei ole uus, selle juured pärinevad eelmise sajandi kuuekümnendatest. Vaatamata sellele virtualiseerimistehnoloogia toega x86 arhitektuuril protsessorid ilmusid ainult 2005. aastal. Vähem kui kümne aastaga on loodud mitmeid virtuaalmasinahaldureid ehk hüperviisoreid, mis erinevad peamiselt tüübi, litsensi ja erinevate funktsioonide/piirangute poolest. Viirtuaalmasinahaldurite tüüpe on kaks: esimene, kui hüperviisor on iseseisev operatsioonisüsteem ja teine, kui hüperviisor töötab mõne teise operatsioonisüsteemi peal. Sõltumata ettevõte tegevusalast tihtipeale ka suurte kogemustega süsteemiadministraatoril on keeruline teha valik saadaval olevatest virtuaalmasinahaldurite hulgast. Tavaliselt hinnatakse järmisi omadusi: stabiilsus, turvalisus, funktsionaalsus, paindlikkus ja toetavus.

Meie ettevõte pakub avatud lähtekoodiga tarkvaral põhineva riistvara virtualiseerimise juurutamist ja haldamist. Pakutavad lahendused näitavad suurepäraseid tulemusi stabiilsuses ja turvalisuses ning nende funktsionaalsus on konkurentsivõimeline kommertstoodetega.