d-Systems

Teenused

Tööjaamade haldamine

Tööjaamade haldamine

Kui ettevõttes kasutatakse töövahenditena arvuteid ja puudub infotehnoloogia küsimustes pädev isik, siis on tavaline nähtus, et vahel jääb töö pidama mõne tehnilise probleemi pärast. Probleemid võivad olla seotud näiteks:

  • tarkvarauuendusega;
  • arvuti madala töökiirusega;
  • riistvaraga;
  • võrguühendusega;
  • pahavaraga;
  • tarkvara mittekäivitumisega.

Nimetatud probleemid on võimalik lahendada sageli kaudselt ehk ilma spetsialisti kohaletulekuga ja nende lahendamiseks kulub üldjuhul alla 24 tunni.

Juhul, kui ettevõttes on palju tööjaamu, siis on mõistlik kasutada massilist tarkvara paigaldust ja uuendust.