d-Systems

Teenused

Infosüsteemide arendus

Infosüsteemide arendus

Klientidega soetud andmed on võimalik säilitada ja töödelda tabelarvutusprogrammis, kuid sellel on järgmised piirangud:

  • võimatu realiseerida keerulisi struktuure, näiteks ühel kliendil on mitu lepingut, igal lepingul on mitu osamakset, igal osamaksel võib olla mitu koostisosa ning laekumised tuleb jaotudada kindlate reeglite järgi arvestades kõiki kolme taset;
  • võimatu saata e-kirju koos failidega ja lühisõnumeid kasutades tabelites olevaid andmeid;
  • võimatu koostada kindla malli järgi dokumente, milles esinevad tabelites olevad andmed;
  • võimatu automatiseerida protsesse, näiteks dokumentide koostamist ja e-kirjade saatmist.

Loetletud probleemide lahendamiseks arendame PHP, C, Java ja Python keeltes infosüsteeme, mis on kohandatud ettevõtte tegevusega. Infosüsteem on võimalik siduda ettevõtte koduleheküljega või pärida andmeid erinevatest registritest nagu näiteks rahvastikuregister.