d-Systems

Lahendused

Marsruutimine

Marsruutimine

Tänapäeval on raske leida tegutsevat ettevõtet, millel puuduks vajadus internetiühendusele. Suure tõenäosusega on ettevõttel ka rohkem kui üks seade, mida on vaja ühendada andmesidevõrku. Selline olukord tähendab, et kohalik võrk on vaja eraldada Internetist, mis omakorda nõuab marsruuteri olemasolu.

Kui on tegemist ettevõttega, millel on kuni 25 töötajat, kes vajavad ligipääsu avalikele veebiressursidele ja e-postile, siis saab vaieldamatult piirduda kodu ja väikettevõtetele mõeldud toodetega. Sellised marsruuterid on saadavad kodutehnika poodidest ning nende hind jääb vahemikku 20 kuni 50 eurot.

Asutused, kus on palju töökohti, mis vahendavad suuri andmemahte, vajavad krüpteeritud virtuaalseid privaatvõrke või nõuavad lisateenuseid (näiteks veebiproksi ja võrguliikluse kontrollimine või jälgimine), ei saa oma nõudeid täita kodu ja väikeettevõtetele mõeldud ruuteriga. Tänu interneti püsiühenduse levikule on olemas lai valik nii tarkvara kui ka riistvara, mis võimaldab lahendada internetiühenduse jagamisega seotud probleeme.

Oleme valmis pakkuma Teie ettevõttele avatud lähtekoodiga tarkvaral põhinevaid lahendusi, mis omavad järgmisi eeliseid:

 • märkimisväärselt väiksemad kulutused riistvarale;
 • kommertstoodetega konkurentsivõimeline läbilaskevõime;
 • parim ühildavus erinevate tehnoloogiatega ja seadmetega;
 • piirmataud lainemeisvõimalused.

Virtuaalsed privaatvõrgud (VPN)

Virtuaalsete privaatvõrkude abil on võimalik lahendada järgmisi probleeme:

 • tekitada turvaline ligipääs kontorivõrgust serveritele, mis asuvad väljaspool kontorit;
 • tekitada turvaline ligipääs kontorivõrgule ja/või serverile väljaspool kontorivõrku;
 • ühendada kaks kontorivõrku, mis asuvad geograafiliselt erinevates kontades;
 • kaitsta krüpteerimata ühendusi.

Meie poolt juurutatavad avatud lähtekoodiga VPN standardid võimaldavad lahendada kõiki eelnevalt kirjeldatud probleeme ning omavad järgmisi eeliseid kommertstoodete ja -standardite ees:

 • turvalisus - krüpteerimine toimub SSL tehnoloogial ja kasutatakse tugeivad šifre (Blowfish, AES256, 3DES);
 • ühildavus operatsioonisüsteemidega (MS Windows, Mac OS X, Linux, Android, IOS ja teised);
 • vajaliku riistvara madal hind.

Virtuaalkohtvõrgud (VLAN)

Virtuaalkohtvõrgutehnoloogia ehk VLAN, mis tugineb protokollil 802.1Q, võimaldab loogiliselt jagada ühte füüsilist võrku mitmeks virtuaalseks. Nimetatud tehnoloogia kasutamise peamised põhjused on levikupiirkonna vähendamine ja üldise turvalisuse tõstmine. Samuti võimaldab VLAN tehnoloogia vähendada füüsilisi ühendusi ja hoida kokku võrguseadmete peal.

Nimeserver (DNS)

Kohaliku nimeserveri kasutamisel on mitmeid eeliseid: vastused sellelt on kiiremad, selle abil on võimalik jälgida ja analüüsida tehtud nimepäringuid, keelata domeene, muuta nimedele vastavaid aadresse ja seadistada vahemälu kasutamise reegleid.